Arhiiv

Ühinemisleping

29. detsembril kirjutasid Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna Vallavolikogu esimehed alla Alutaguse valla ühinemislepingule. Ühinemisleping ja tema lisad: Alutaguse vald_ühinemisleping Lisa1_ühinemislepingu seletuskiri_lõplik Seletuskiri vene keeles Lisa2_kaart_Iisaku_Alajõe_Mäetaguse_Tudulinna Lisa3_prioriteetsete investeeringute kava_lõplik Lisa4_ Alajoe_valla_2015_majandusaasta_aruanne Lisa5_Iisaku_valla_2015_majandusaasta_aruanne Lisa6_Maetaguse_valla_2015_majandusaasta_aruanne Lisa7_Tudulinna_valla_2015_majandusaasta_aruanne Lisa8_ettepanekute ja vastuväidete õiend_lõplik

Posted in Ametlikud teated | Kommentaarid välja lülitatud

Detailplaneeringu algatamise teade

Alajõe Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel . Alajõe Vallavalitsus 09.11.2016 korraldusega nr 155 algatati Alajõe vallas Alajõe külas Okka kinnistu detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Okka maaüksuse (katastritunnus 12201:001:0453, … Continue reading

Posted in Ametlikud teated | Kommentaarid välja lülitatud

Haldusreform

HALDUSREFORM Alajõe  Vallavolikogu korraldab Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku 25. oktoobrist kuni 15. novembrini 2016. a Alajõe Vallavalitsuses (asukoht: Valla 8 Alajõe küla) ning Alajõe valla veebilehel www.alajoevv.ee. … Continue reading

Posted in Ametlikud teated | Kommentaarid välja lülitatud

Alajõe valla eelarvestrateegia

Alajõe vallavalitsus teatab  Alajõe valla eelarvestrateegia 2017-2022 eelnõu avalikust väljapanekust ajavahemikul 28.09.2016- 12.10.2016. Palume oma kirjalikud ettepanekud saata aadressile alajoevv@alajoevv.ee  hiljemalt 12.10.2016 kella 09.00

Posted in Ametlikud teated | Kommentaarid välja lülitatud

Alajõe valla arengukava 2015-2022 muutmise eelnõu

Alajõe vallavalitsus teatab Alajõe valla arengukava 2015-2022 muutmise eelnõu avalikust väljapanekust ajavahemikul 30.09.2016- 12.10.2016. Arengukava muudatused puudutavad lk 45 „Investeeringute kava“ . Palume oma kirjalikud ettepanekud saata aadressile alajoevv@alajoevv.ee  hiljemalt 12.10.2016 kella 16.00

Posted in Ametlikud teated | Kommentaarid välja lülitatud

Politsei soovib turvalist kooliteed

Pikk ja seiklusterohke suvevaheaeg on lõppemas ning uus kooliaasta algamas. Nii nagu iga õppeaasta alguses, alustavad ka sellel aastal esimest kooliteed värsked ja õpihimulised lapsed. Politsei paneb lastevanematele südamele, et juba varakult tuleks võsukestele selgeks teha mõned liiklusreeglid, millega kooli- … Continue reading

Posted in Ametlikud teated | Kommentaarid välja lülitatud

Päästeala noortelaager mõjutab elukutsevalikuid

Päästeameti pressiteade Päästeamet pakub juba viieteistkümnendat aastat lastele ja noortele päästealast huvitegevust. Kooliaasta jooksul toimuvates huviringides saavad noored oma vaba aega põnevalt veeta ning samal ajal eluks vajalikke tarkusi õppida. Noorteringide hooaeg aga võetakse igal aastal kokku üle eestilises laagris. … Continue reading

Posted in Ametlikud teated | Kommentaarid välja lülitatud

Laste ja loomade autosse jätmine on ohtlik

Igal aastal aitab politsei soojade ilmade saabudes eluohtlikes olukordades lapsi ja lemmikloomi, kes on jäetud päikesevalguse käes parkivatesse autodesse. Päikese kätte pargitud sõidukis tõuseb temperatuur autosalongis väga kiiresti, olenemata heledast autosisust või jahedast ilmast. Ülekuumenemise eest ei päästa ka toonitud … Continue reading

Posted in Ametlikud teated | Kommentaarid välja lülitatud

Pressiteade

PÄÄSTEAMET Ida päästekeskus 29.04.2016  Pressiteade Päästeamet: enne lõkke tegemist veenduge, et see on ohutu! Eesolev nädalavahetus toob meile nii volbriöö kui ka maipüha. Mõlemal juhul on kombeks teha lõket. Riigi Ilmateenistus lubab nädalavahetuseks nii päikest, suuremat tuult kui ka olenevalt … Continue reading

Posted in Ametlikud teated | Kommentaarid välja lülitatud

Päästeamet

Päästeamet on siseministeeriumi haldusala valitsusasutus, mis kujundab ja hoiab Eestis turvalist elukeskkonda, ennetab ohte ning abistab inimesi õnnetuse korral kiirelt ja professionaalselt. Umbes 2200 töötajaga on päästeamet suuruselt teine avaliku sektori asutus. Päästeametis on tegevusi arendavad, planeerivad ja juhtivad osakonnad … Continue reading

Posted in Ametlikud teated | Kommentaarid välja lülitatud