Alajõe valla eelarvestrateegia

Alajõe vallavalitsus teatab  Alajõe valla eelarvestrateegia 2017-2022 eelnõu avalikust väljapanekust ajavahemikul 28.09.2016- 12.10.2016.

Palume oma kirjalikud ettepanekud saata aadressile alajoevv@alajoevv.ee  hiljemalt 12.10.2016 kella 09.00

Kahjuks seda postitust ei saa kommenteerida.