Alajõe vallas toimub rahvaküsitlus 9. ja 10. aprillil 2017. a.

Hea Alajõe valla elanik – OSALE PALUN RAHVAKÜSITLUSEL!

Vabariigi Valitsus on 15.02.2017. a teinud ettepaneku sundühendamiseks kaheksale Ida-Virumaa omavalitsusele:
Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila vallale
Iisaku, Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna vallale
Illuka vallale

Küsitluslehele kantakse küsimus:
«Kas toetate Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla, Mäetaguse valla, Toila valla ja Tudulinna valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?» vastusevariantidega «jah» ja «ei».

Selleks, et saaksid oma sõna sekka öelda,
on SINU osalemine rahvaküsitlusel väga oluline.
Rahvaküsitlus viiakse läbi küsitluspunktis ja elektrooniliselt.
Küsitluspunktis – Alajõe vallamajas (aadress Valla 8, Alajõe küla, Alajõe vald)
toimub küsitlus pühapäeval 9. aprillil kell 10 – 18 ja esmaspäeval 10. aprillil kell 9 – 17
Elektrooniline küsitlus toimub pühapäeval 9. aprillil kell 8 – 22 veebikeskkonnas www.volis.ee Veebilehele lisatakse link, millele klikates suunatakse Teid hääletuskeskkonda. Ligipääs e-küsitlusele avaneb 9. aprillil kell 8.00. Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga.
Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Alajõe vallas. Eelnimetatud isik võib taotleda küsitluslehe täitmist ka kodus, kui tema tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel.
Kodus hääletamiseks helistada nr 336 6185 enne 10.04.2017 kella 12.00.
Küsitluspunkti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Kahjuks seda postitust ei saa kommenteerida.