Alajõe valla arengukava 2015-2022 muutmise eelnõu

Alajõe vallavalitsus teatab Alajõe valla arengukava 2015-2022 muutmise eelnõu avalikust väljapanekust ajavahemikul 30.09.2016- 12.10.2016.

Arengukava muudatused puudutavad lk 45 „Investeeringute kava“ .

Palume oma kirjalikud ettepanekud saata aadressile alajoevv@alajoevv.ee  hiljemalt 12.10.2016 kella 16.00

Kahjuks seda postitust ei saa kommenteerida.