Author Archives: admin

About admin

We are Alajõevv vald

II PEIPSI JÄRVEFESTIVAL

“II Peipsi Järvefestival 2017” on 6. -15. juulini mööda Peipsi sadamaid järve põhjaosast lõunasse kulgev kultuuridessant, mis näitab külalistele Peipsi järve tavapärasest märksa põnevamal moel. Vahemikus 6. -15. juuli sõidab LODI koos vabatahtliku saatelaevastikuga Vasknarvast Värskani, peatudes iga päev uues … Continue reading

Posted in Anname teada | Kommentaarid välja lülitatud

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

Alajõe Vallavolikogu istungi toimub 23.02.2017 kell 9.00 Alajõe vallamajas Valla 8, Alajõe küla. Päevakord: 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Riigi Infosüsteemi Ameti kasuks (Piiri m/ü Alajõe külas). 2. Volituse andmine vallavanema asendajale maa tasuta üleandmise kohta notariaalse lepingu sõlmimiseks. 3. Alajõe … Continue reading

Posted in Anname teada | Kommentaarid välja lülitatud

Jõhvi töömess 15.03.2017

Jõhvis toimuva töömessi kuulutuse leiad SIIT.

Posted in Anname teada | Kommentaarid välja lülitatud

Õiguskorra ülevaade Alajõe vallas

Aasta on uue numbri ette keeranud ning vana seljataha jätnud. Seega oleks paslik teha kokkuvõtteid möödunud aasta õiguskorrast Alajõe vallas ning sellest ka Teile ülevaade anda. Alajõe vallas registreeriti möödunud aastal kokku 15 kuritegu, mida oli kuue võrra rohkem kui … Continue reading

Posted in Anname teada | Kommentaarid välja lülitatud

VOLIKOGU ISTUNG

Alajõe Vallavolikogu istung toimub 18. jaanuar 2017 kell 9.00 vallamajas Valla 8, Alajõe. PÄEVAKORD: 1. 2017.a. maamaksumäära kehtestamine; 2. Sotsiaaltoetuse (jõulutoetuse) väljamaksmise tähtaja pikendamine; 3. Alajõe valla 2017 a. eelarve esimene lugemine.

Posted in Anname teada | Kommentaarid välja lülitatud

Alajõe külas Metsa kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

Alajõe Vallavolikogu kehtestas 27.detsembri 2016 otsusega nr 33 Alajõe valla Alajõe külas Metsa kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu (koostanud Inari Works OÜ, töö nr DP 53-14). Planeeritava ala pindala onligikaudu 2,3 ha ning see hõlmab Metsa maaüksust (katastritunnus 12201:001:0114) ja … Continue reading

Posted in Anname teada | Kommentaarid välja lülitatud

Jõekalda kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu ning keskkonnamõjude hindamise aruande avalik väljapanek

Alajõe Vallavalitsus korraldab Alajõe Vallavalitsuse 02.10.2014.a korraldusega nr 165 Alajõe valla Jõekalda kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu ning Alajõe Vallavalitsuse  23.09.2015.a korraldusega nr 161 algatatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku 18. jaanuarist kuni 18. veebruarini 2017. Detailplaneeringu , … Continue reading

Posted in Anname teada | Kommentaarid välja lülitatud

Ühinemisleping

29. detsembril kirjutasid Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna Vallavolikogu esimehed alla Alutaguse valla ühinemislepingule. Ühinemisleping ja tema lisad: Alutaguse vald_ühinemisleping Lisa1_ühinemislepingu seletuskiri_lõplik Seletuskiri vene keeles Lisa2_kaart_Iisaku_Alajõe_Mäetaguse_Tudulinna Lisa3_prioriteetsete investeeringute kava_lõplik Lisa4_ Alajoe_valla_2015_majandusaasta_aruanne Lisa5_Iisaku_valla_2015_majandusaasta_aruanne Lisa6_Maetaguse_valla_2015_majandusaasta_aruanne Lisa7_Tudulinna_valla_2015_majandusaasta_aruanne Lisa8_ettepanekute ja vastuväidete õiend_lõplik

Posted in Ametlikud teated | Kommentaarid välja lülitatud

Päästeamet kontrollib aasta lõpus kodude tuleohutust

Päästeamet kontrollib alates sellest nädalast kodude tuleohutust, et pühad mööduksid raskete tuleõnnetusteta. Detsember ja jaanuar on reeglina olnud traagilised kuud, mil kaotab elu enam kui kolmandik kõigist aasta jooksul tules hukkunutest. Tavapäraselt teevad Päästeameti päästjad ja ennetajad aastaringselt kodunõustamisi, mille … Continue reading

Posted in Anname teada | Kommentaarid välja lülitatud

ALUTAGUSE TALENT 2016

Talendi konkursi reeglid leiad siit Registreerimislehe siit.

Posted in Anname teada | Kommentaarid välja lülitatud