Haldusreform

HALDUSREFORM

Alajõe  Vallavolikogu korraldab Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku 25. oktoobrist kuni 15. novembrini 2016. a Alajõe Vallavalitsuses (asukoht: Valla 8 Alajõe küla) ning Alajõe valla veebilehel www.alajoevv.ee.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada hiljemalt 16. Novembril 2016 kirjalikult Alajõe vallavalitsusele aadressil Valla 8, Alajõe küla, Alajõe vald või e-postiaadressil alajoevv@alajoevv.ee .
Ühinemislepingu projekt

Lisa 1. Seletuskiri Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla    ühinemislepingule
Lisa 2. Ühinevate omavalitsuste kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 3.  Prioriteetsete investeeringute kava 2017- 2020
Lisa 4. Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava
Lisa 5. Alajõe valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 6. Iisaku valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 7. Illuka valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 8. Mäetaguse valla valla 2015. aasta auditeertud majandusaasta aruanne
Lisa 9. Tudulinnna valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 10. Volikogude otsused

http://alutaguse.kovtp.ee/yhinemisleping

Leping ja seletuskiri vene keeles
Alutaguse vald_ühinemisleping_11 10 2016_ru
Lisa1_ühinemislepingu seletuskiri_17.10.2016_ru

Kahjuks seda postitust ei saa kommenteerida.