Ida-Virumaa lõunaregiooni noorsootöö koostöögrupp

ESF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“, mille raames suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori; tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga; käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes (NEET) noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

Projekt kestus:  oktoober 2016  kuni oktoober 2018

Ida-Virumaa Lõunaregiooni koostöögruppi kuulub viis valda:
Avinurme, Tudulinna, Iisaku, Illuka ja Alajõe.

Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetusevahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ elluviimiseks“ kirjeldatud tegevuste raames.