Projekti eesmärk ja tegevuste maksumus

Koostöögrupi tegevussuuna eesmärk on:
– Noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni.
– Noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine.

Koostöögrupp koostas tegevuskava aastateks 2016-2018 ning esitas hinnapakkumuse vastavalt tegevuskavale ENTK-le kogusummas 86390 €
– Esimese aasta tegevusteks  49345 €
– Teise aasta tegevusteks    37045 €