Projekti eesmärk ja tegevuste maksumus

Koostöögrupi tegevussuuna eesmärk on:
- Noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni.
- Noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine.

Koostöögrupp koostas tegevuskava aastateks 2016-2018 ning esitas hinnapakkumuse vastavalt tegevuskavale ENTK-le kogusummas 86390 €
- Esimese aasta tegevusteks  49345 €
- Teise aasta tegevusteks    37045 €