Projekti tegevused

Tegevused :

  • Noorte teadushuvi ja ettevõtlikkuse tõstmine läbi erinevate tegevuste;
  • Noortele eluks vajalike oskuste, tööharjumuste, keskkonnasäästliku tarbimise arendamine;
  • Tervistava puhkuse võimaldamine lastele;
  • Noortevahelise suhtluse arendamine, noorte kokkutoomine piirkonnas;
  • Noorte omaalgatuse toetamine;
  • Jõusaalide  ja sportmängude arendamine;
  • Eluks vajalike oskuste arendamine;
  • Noorte meediahuvi  ja omaalgatuse toetamine meedia ning loovaladel