Hanked

 

Alajõe Vallavalitsus ootab ettepanekut esitada hinnapakkumine hankel „Transporditeenuse ostmine Alajõe valla elanike veoks poodi ja poest tagasi 2016. aastal”.

1. Hanke ese ja eesmärk
1.1 Hanke eesmärgiks ja esemeks on Alajõe valla elanike veoteenuse osutamine perioodil
22.02.2016 kuni 31.12.2016. Elanike transportimine poodi ja poest tagasi.
1.2 Teenust soovib Hankija tellida regulaarselt vastavalt graafikule:
a.) Kaks korda kalendrikuus, iga kalendrikuu esimesel ja kolmandal neljapäeval. Elanike
transportimine Iisaku Grossi kauplusesse. Väljasõidu algusega kell 10:00 Uuskülast.

Uusküla – Alajõe – Iisaku – 21 km
Iisaku – Vasknarva -Iisaku – 69 km
Iisaku – Alajõe -Uusküla – Iisaku- 35 km
Iisaku – Vasknarva- 35 km

b.) Kaks korda kalendrikuus, iga kalendrikuu teisel ja neljandal neljapäeval. Elanike
transportimine Alajõe Nord kauplusesse. Väljasõidu algusega kell 10:00 Uuskülast.

Uusküla – Alajõe- 9 km
Alajõe- Vasknarva- Alajõe- 41 km
Alajõe- Uusküla – Alajõe- 18 km
Alajõe – Vasknarva 20 km

1.3 Hanke mahu hulka ei kuulu ja ei tasustata autobussi sõitu liini alguspunkti ega
sihtpunktist garažeerimiskohta.

2. Nõuded bussidele ja transporditeenuse osutamisele:
2.1. 01. detsember kuni 31. märts on nõutav 28 kohaline buss
2.2. 01.aprill kuni 30. november on nõutav 45 kohaline buss.
2.3. Bussid peavad olema ja esindusliku välimusega, puhtad nii seest kui väljast.
2.4. Bussid ei ole vanemad kui 20 aastat.
2.5. Bussides peab olema funktsioneeriv konditsioneer/kliimaseade.
2.6. Bussid peavad olema tehniliselt korras. Pakkuja peab bussi tehnilise probleemi korral
tegutsema operatiivselt ja professionaalselt ning tegema kõik endast oleneva, et
asendusbuss(id) jõuaks hankijani võimalikult kiirelt, kuid mitte hiljem kui 1,0 h probleemi
ilmnemisest.
2.7. Bussijuhid peavad olema viisakad ja abivalmid ning täitma ettenähtud keelenõuet ja
olema suutelised suhtlema vene keeles.

3. Lisainformatsioon
3.1. Bussid peavad olema väljumiskohas õigeaegselt.
3.2. Talveperioodil peavad bussid olema väljumiseelselt meeldivalt soojad ning suveperioodil
meeldivalt jahedad.
3.3. Pakkuja peab kinnitama, et järgib kõigis oma tegevustes töölepinguseadust ning
Riigisisese Liiniveo Üldtöökokkulepet.

4. Pakkumise esitamine
4.1 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.02.2016.
4.2 Pakkumus esitatakse e-posti aadressile: alajoevv@alajoevv.ee.
4.3 Pakkumus peab olema jõus 30 päeva jooksul alates pakkumuste esitamise päevast.
4.4 Pakkumus peab sisaldama: pakkuja nimi, registrikood, kontakttelefon, posti- ja e-posti
aadress; pakkumise esitamise kuupäeva; pakkumuse esitaja nimi.
4.5 Pakkumuses palume esitada teenuse kogumaksumus eurodes ilma käibemaksuta ja
koos käibemaksuga.
4.6 Küsimustega palun pöörduda 55553487 (Taavi Vogt).

5. Pakkumiste hindamise kriteeriumid
Teenuse osutamiseks sõlmitakse leping madalaima maksumuse pakkunud ettevõttega.

 

***********************************************************************************’

Infot käimasolevate või toimunud riigihangete kohta näete e-riigihangete registris, aadressil https://riigihanked.riik.ee

1. Sõiduauto kasutusrendile võtmine, viitenumber  149156.
2. Paadisadama kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine, viitenumber 153476.
3. Jõekalda kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu ning sadama projekti koostamine, viitenumber 154889.
4. Jõekalda kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu ning sadama projekti koostamine, viitenumber 156242.