Jäätmeinfo

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO INFO
Alajõe Vallavalitsus sõlmis 20.11.2015 Ekovir OÜ-ga  korraldatud jäätmeveo lepingu riigihanke “Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Alajõe vallas” (viitenumber167079) tulemusena.

Seega,  alates  01.04.2016 OÜ EKOVIR (registrikood 11003148), mille pakkumus tunnistati riigihankel edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab ainuõigust  ülalnimetatud jäätmeid koguda ja konteinereid tühjendada.

 Alates 1. aprillist 2016.a. lõpevad automaatselt kõik sõlmitud jäätmeveolepingud  korraldatud jäätmeveoga hõlmatud  jäätmeid puudutavas  osas ja jäätmevaldaja on kohustatud sõlmima lepingu osaühinguga EKOVIR.
Osaühinguga EKOVIR lepingu sõlmimiseks on mitu varianti:
·       täita ankeet elektrooniliselt:  http://www.ekovir.ee/et/leping
·       täita ankeet paberkandjal;
·       võttes ühendust osaühingu EKOVIR esindajaga ( ekovir@ekovir.ee, tel. 3366726)
Täidetud ankeetide alusel koostatakse lepingud (lepingu eelnõu on kooskõlastatud Alajõe Vallavalitsusega ja lisatud infolehele) alates 01.03. 2016.a ja saadetakse igale kliendile kas elektrooniliselt digitaalseks allkirjastamiseks või paberkandjal tavalise postiga kahes eksemplaris, millest ühe eksemplari peab allkirjastatult tagastama aadressile OÜ EKOVIR , Kaasiku 28,  Jõhvi Vald, 41541

2017.a  toimub Alajõe vallas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumine ja vedamine alljärgneva hinnakirja alusel (hinnad sisaldavad kehtivat käibemaksu 20%):

HINNAKIRI 

Väljaveograafik Alajõe vallas

Katase, Uusküla
29.04.2017
27.05.2017
24.06.2017
22.07.2017
19.08.2017
16.09.2017
14.10.2017
11.11.2017
09.12.2017
06.01.2018
03.02.2018
03.03.2018
31.03.2018

Alajõe
06.05.2017
03.06.2017
01.07.2017
29.07.2017
06.08.2017
23.09.2017
21.10.2017
18.11.2017
16.12.2017
13.01.2018
10.02.2018
10.03.2018
07.04.2018

Karjama, Remniku
13.05.2017
01.06.2017
08.07.2017
05.08.2017
02.09.2017
30.09.2017
28.10.2017
25.11.2017
23.12.2017
20.01.2018
17.02.2018
17.03.2018
14.04.2018

Vasknarva, Smolnitsa
22.04.2017
20.05.2017
17.06.2017
15.07.2017
12.08.2017
09.09.2017
07.10.2017
04.11.2017
02.12.2017
30.12.2017
27.01.2018
24.02.2018
24.03.2018

*****************************************************************************************************

Alajõe valla jäätmehoolduseeskiri