Jäätmeinfo

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO INFO
Alajõe Vallavalitsus sõlmis 20.11.2015 Ekovir OÜ-ga  korraldatud jäätmeveo lepingu riigihanke “Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Alajõe vallas” (viitenumber167079) tulemusena.

Seega,  alates  01.04.2016 OÜ EKOVIR (registrikood 11003148), mille pakkumus tunnistati riigihankel edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab ainuõigust  ülalnimetatud jäätmeid koguda ja konteinereid tühjendada.

 Alates 1. aprillist 2016.a. lõpevad automaatselt kõik sõlmitud jäätmeveolepingud  korraldatud jäätmeveoga hõlmatud  jäätmeid puudutavas  osas ja jäätmevaldaja on kohustatud sõlmima lepingu osaühinguga EKOVIR.
Osaühinguga EKOVIR lepingu sõlmimiseks on mitu varianti:
·       täita ankeet elektrooniliselt:  http://www.ekovir.ee/et/leping
·       täita ankeet paberkandjal;
·       võttes ühendust osaühingu EKOVIR esindajaga ( ekovir@ekovir.ee, tel. 3366726)
Täidetud ankeetide alusel koostatakse lepingud (lepingu eelnõu on kooskõlastatud Alajõe Vallavalitsusega ja lisatud infolehele) alates 01.03. 2016.a ja saadetakse igale kliendile kas elektrooniliselt digitaalseks allkirjastamiseks või paberkandjal tavalise postiga kahes eksemplaris, millest ühe eksemplari peab allkirjastatult tagastama aadressile OÜ EKOVIR , Kaasiku 28,  Jõhvi Vald, 41541

2016.a  toimub Alajõe vallas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumine ja vedamine alljärgneva hinnakirja alusel (hinnad sisaldavad kehtivat käibemaksu 20%):

HINNAKIRI 

Väljaveograafik Alajõe vallas

Katase, Uusküla
2.04.2016
30.04.2016
28.05.2016
25.06.2016
23.07.2016
20.08.2016
17.09.2016
15.10.2016

Alajõe
9.04.2016
7.05.2016
4.06.2016
2.07.2016
30.07.2016
27.08.2016
24.09.2016
22.10.2016

Karjama, Remniku
16.04.2016
14.05.2016
11.06.2016
9.07.2016
6.08.2016
3.09.2016
1.10.2016
29.10.2016

Vasknarva, Smolnitsa
23.04.2016
21.05.2016
18.06.2016
16.07.2016
13.08.2016
10.09.2016
8.10.2016

*****************************************************************************************************

Alajõe valla jäätmehoolduseeskiri