Kalmistud

Alajõe vallas on kaks kalmistut, Alajõe ja Vasknarva kalmistu.

Surnu matmiseks Alajõe valla kalmistutele tuleb järgida järgmiseid samme:

  • Tuleb taotleda matmisluba Alajõe Vallavalitsusest.
  • Alajõe Vallavalitsus väljastab matmisloa.
  • Matmisloaga võite pöörduda kalmistuvahi poole matmiskoha ja matmisaja määramiseks.

 

Muu informatsiooni saamiseks võite helistada valla üldtelefonile 336 6182 või 5341 9360.

Alajõe valla kalmistu heakord 

Vastu võetud 29.04.2010 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punktist 2 ja § 22 lõikest 2 lähtuvalt.