Detail- ja üldplaneeringud

 

 

*********************************************************************

*Metsa kinnistu detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis

*Päikese kinnistu detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis

*Valduri kinnistu ja selle lähiala detailplaneering ning põhijoonis

Nurga tee 11 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu seletuskiri  ja põhijoonis

********************************************************************************

Mureli maaüksuse detailplaneering.

Mureli detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumine.

********************************************************************************

KEHTESTATUD ÜLDPLANEERINGUD:

1. Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu (07.03.2011) seletuskiri, lähteandmestik ja KSH aruanne ning kaardid (ZIP-arhiiv).

KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD:

1. Kotka detailplaneeringu põhijoonis ja seletuskiri

2. Kurvi detailplaneeringu tugiplaan, situatsiooniskeem , seletuskiri , üldplanerringu joonis ja põhijoonis

3. Põllu detailplaneeringu seletuskiri, üldplaneeringu joonis ja situatsiooni skeem

4. Monacho detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis

5. Düüsi detailplaneeringu seletuskiri, põhijoonis ja tehnovõrk

6. Rannasalu tee 80 detailplaneeringu seletuskiri, põhijoonis ja tehnovõrk