Õiguskorra ülevaade Alajõe vallas

Aasta on uue numbri ette keeranud ning vana seljataha jätnud. Seega oleks paslik teha kokkuvõtteid möödunud aasta õiguskorrast Alajõe vallas ning sellest ka Teile ülevaade anda.

Alajõe vallas registreeriti möödunud aastal kokku 15 kuritegu, mida oli kuue võrra rohkem kui 2015. aastal. Peamiseks kuriteoliigiks olid varavastased kuriteod, neid registreeriti möödunud aastal 11 korral, 2015. aastal registreeriti neid vaid kaks. Isikuvastaseid, avaliku rahu vastaseid, ametialaseid ja liiklussüütegusid registreeriti kõiki ühel korral. Varavastaste kuritegude puhul registreeriti üheksa vargust ja kaks omastamist. Isikuvastane kuritegu registreeriti seoses kehalise väärkohtlemisega, avaliku rahu vastane kuritegu pandi toime avaliku korra raske rikkumisena, ametialane kuritegu oli registreeritud seoses võltsimisega ning liiklussüütegu seoses mootorsõiduki juhtimisega joobeseisundis. 2016. aastal ei ole Alajõe vallas registreeritud ühtegi alaealiste poolt toimepandud kuritegu.

Ida-Virumaal tervikuna registreeriti 2016. aastal kokku 3896 kuritegu, mida oli 288 juhtumi võrra enam kui 2015. aastal. Enamuse registreeritud kuritegudest moodustasid kaks kuriteoliiki, milleks olid isikuvastased ja varavastased kuriteod.  Alaealiste poolt pandi maakonnas toime 222 kuritegu, millest suurema osa moodustasid samuti isikuvastased ja varavastased kuriteod.

Väärtegusid registreeriti Alajõe vallas kokku 55, mida oli võrreldes 2015. aastaga 28 väärteo võrra vähem. Suurema osa registreeritud väärtegudest moodustasid riigipiiri seaduse ja liiklusseaduse sätete vastu eksimised. Möödunud aastal registreeriti viis riigipiiri seaduse rikkumist enam kui 2015. aastal, kokku registreeriti neid 31. Liiklusseaduse rikkumisi registreeriti 16, liikluskindlustuse seaduse rikkumisi üks, karistusseadustiku rikkumisi registreeriti möödunud aastal viis, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse rikkumisi üks ja kalapüügiseaduse rikkumisi samuti üks.

Alaealiste poolt toimepandud väärtegusid 2016. aastal Alajõe vallas ei registreeritud.

2016. aastal registreeriti Alajõe vallas üks inimkannatanutega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Viimase kolme aasta jooksul ei ole Alajõe vallas registreeritud ühtegi hukkunuga liiklusõnnetust.

Alajõe valda kodu rajanud ning elama asunud inimesed mõtlevad aina enam enda ja oma vara turvalisusele. Kodudesse paigaldatakse elektroonilisi valveid, mis on muutunud aina nutikamaks ja nn suhtlevad omanikuga. Iseenesest on see hea ning kindlasti ka õigustab ennast, kuid inimestevahelisi häid suhteid ei asenda ükski elektrooniline vidin. Üheks selliseks viisiks kogukonnaliikmeid lähendada ja ühiselt oma elukoht turvalisemaks muuta, on moodustada naabrivalve piirkonnad. Juba toimivate naabrivalve piirkondade näitel võib julgelt väita, et sellistes piirkondades hoolitakse rohkem üksteisest ning soovitakse enam panustada oma elukoha turvalisusesse. MTÜ Eesti Naabrivalve tegemistest on võimalik lugeda internetiaadressilt http://www.naabrivalve.ee/. Kui keegi tunneb, et tal on jõudu ja tahtmist veelgi enam kodukoha turvalisusesse panustada, siis on seda võimalik teha ka näiteks abipolitseinikuks saades. Lähemalt saab abipolitseinike tegevuse kohta teavet internetiaadressilt http://www.abipolitseinik.ee/.

Et meil kõigil Alajõe vallas parem ja turvalisem elu oleks, märgake rohkem enda ümber toimuvat ning olge hoolivad teiste suhtes, nii muudame oma kodukoha turvalisemaks ja paremaks elupaigaks.

Margus Murdsalu
piirkonnapolitseinik

Kahjuks seda postitust ei saa kommenteerida.