Päästeala noortelaager mõjutab elukutsevalikuid

Päästeameti pressiteade

Päästeamet pakub juba viieteistkümnendat aastat lastele ja noortele päästealast huvitegevust. Kooliaasta jooksul toimuvates huviringides saavad noored oma vaba aega põnevalt veeta ning samal ajal eluks vajalikke tarkusi õppida. Noorteringide hooaeg aga võetakse igal aastal kokku üle eestilises laagris.

Täna, 4. juulil alguse saavas juubelihõngulisest noortelaagrist on viieteistkümne aasta jooksul läbi käinud  3000 last. Sellel aastal on laagrisse oodata 240 uut ohutusjüngrit. Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles, et laagris osalemine ei ole lihtsalt niisama uute ohutusalaste oskuste õppimise, vanade kinnistamise ning uute sõprade leidmise koht, see on olnud paljudele noortele aluseks ka elukutsevalikul. „Nii mõnestki laagrikasvandikust on sirgunud päästja, demineerija või politseinik. Paljud on täna siin laagri korraldajaks või kasvatajaks,“ sõnas Tammearu ning lisas, et uhke on mõelda, kuidas kõik laagris osalenud kannavad endaga edasi Päästeametile omaseid väärtusi, milleks on abivalmidus, julgus ja usaldus. Päästeameti peadirektor tõi selle tõestuseks näiteks sündmuse, kus laagrikasvandik suutis ära hoida tulekahju oma kodus. „Julge noormees haaras tulekustuti ning kustutas tulekolde, kuigi kedagi vanematest kodus ei olnud. Ta tegi seda seepärast, et oli seda päästeala laagris õppinud,“ kirjeldas Kuno Tammearu päästeala kasvandiku kodu halvimast hoidnud julgustükki.

 

Laager on jaotatud viide teemapäeva ning 240 noort, vanuses 7-15 aastat saavad õpitud oskused ja teadmised proovile panna. Seikluspäev on omavahel tutvumiseks ning meeskonnatöö harjutamiseks. Arsti- ja veepäeval tuleb noortel mõõtu võtta  esmaabiandmises ning toimub veepark, mis kedagi kuivaks ei jäta.  Tule- ja ohutuspäeval selguvad parimad noored pritsumehed ning vetelpäästjad. Neljas päev on pühendatud päästeala noortelaagri 15. sünnipäevale ning terve päev on kavandatud sünnipäevale kohaseid tegevusi. Viimasel päeval astub üles ohutusteater ning proovida saab uhiuut veeohutussimulaatorit mille abil saab proovida päästevahenditega kannatanu päästmist ning päästevestiga vees olemist kuivas ja turvalises keskkonnas. Laagrikorraldajateks ja -kasvatajateks on spetsialistid päästeteenistusest ning koostööpartnerite hulgast, kes teevad seda tööd vabatahtlikkuse alusel.

Vaata päästeala noortelaagrit tutvustavat video siit

Kahjuks seda postitust ei saa kommenteerida.