Arhiiv

ALUTAGUSE VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS

Valimiskomisjoni otsus nr 9-1

Posted in Ametlikud teated | ALUTAGUSE VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS kommenteerimine on välja lülitatud

Valimised 2017

2017 aastal toimuva kohaliku omavalitsuse valimiste informatsiooni leiab siit.

Posted in Ametlikud teated | Valimised 2017 kommenteerimine on välja lülitatud

Alajõe valla jäätmekava

Alajõe valla jäätmekava eelnõuga saab tutvuda siit. Ettepanekud ja märkused palume esitada hiljemalt 27.09.2017 e-postiaadressil alajoevv@alajoevv.ee

Posted in Ametlikud teated | Alajõe valla jäätmekava kommenteerimine on välja lülitatud

Kirjalik enampakkumine kinnistule Rosiita

Alajõe Vallavalitsus müüb 07.06.2017 korraldusega nr 75 kirjalikul enampakkumisel hoonestatud Rosiita kinnistu (Ida-Viru maakond, Alajõe vald, Alajõe küla, kinnisturegistriosa number 3535008, üldpind 11 208 m², ärimaa) alghinnaga nelikümmend tuhat (40 000) eurot. Vastavalt Alajõe vallavolikogu otsusele  20.04.2017 nr 15. Kirjalikud … Continue reading

Posted in Ametlikud teated | Kirjalik enampakkumine kinnistule Rosiita kommenteerimine on välja lülitatud

Vallavolikogu vastus ministeeriumile haldusreformi kohta

Volikogu otsus nr 16

Posted in Ametlikud teated | Vallavolikogu vastus ministeeriumile haldusreformi kohta kommenteerimine on välja lülitatud

JÕEKALDA KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Alajõe Vallavalitsus teavitab Jõekalda kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust. Planeeringu eesmärgiks on väikesadama ja selle lähiümbruse planeerimine Alajõe valda Alajõe külla hoonestamata Jõekalda kinnistule (kat. tunnus 12201:001:1015). Planeeritava ala suurus on u 2 ha. Planeeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse … Continue reading

Posted in Ametlikud teated | JÕEKALDA KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK kommenteerimine on välja lülitatud

Ühinemisleping

29. detsembril kirjutasid Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna Vallavolikogu esimehed alla Alutaguse valla ühinemislepingule. Ühinemisleping ja tema lisad: Alutaguse vald_ühinemisleping Lisa1_ühinemislepingu seletuskiri_lõplik Seletuskiri vene keeles Lisa2_kaart_Iisaku_Alajõe_Mäetaguse_Tudulinna Lisa3_prioriteetsete investeeringute kava_lõplik Lisa4_ Alajoe_valla_2015_majandusaasta_aruanne Lisa5_Iisaku_valla_2015_majandusaasta_aruanne Lisa6_Maetaguse_valla_2015_majandusaasta_aruanne Lisa7_Tudulinna_valla_2015_majandusaasta_aruanne Lisa8_ettepanekute ja vastuväidete õiend_lõplik

Posted in Ametlikud teated | Ühinemisleping kommenteerimine on välja lülitatud

Detailplaneeringu algatamise teade

Alajõe Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel . Alajõe Vallavalitsus 09.11.2016 korraldusega nr 155 algatati Alajõe vallas Alajõe külas Okka kinnistu detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Okka maaüksuse (katastritunnus 12201:001:0453, … Continue reading

Posted in Ametlikud teated | Detailplaneeringu algatamise teade kommenteerimine on välja lülitatud

Haldusreform

HALDUSREFORM Alajõe  Vallavolikogu korraldab Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku 25. oktoobrist kuni 15. novembrini 2016. a Alajõe Vallavalitsuses (asukoht: Valla 8 Alajõe küla) ning Alajõe valla veebilehel www.alajoevv.ee. … Continue reading

Posted in Ametlikud teated | Haldusreform kommenteerimine on välja lülitatud

Alajõe valla eelarvestrateegia

Alajõe vallavalitsus teatab  Alajõe valla eelarvestrateegia 2017-2022 eelnõu avalikust väljapanekust ajavahemikul 28.09.2016- 12.10.2016. Palume oma kirjalikud ettepanekud saata aadressile alajoevv@alajoevv.ee  hiljemalt 12.10.2016 kella 09.00

Posted in Ametlikud teated | Alajõe valla eelarvestrateegia kommenteerimine on välja lülitatud