Suurjäätmete konteiner

Alajõe Vallavalitsus annab teada, 13-14  mai on  võimalus tasuta ära anda suurjäätmeid. Spetsiaalsed 20 m²  konteinerid paigaldatakse Uuskülla, Katasele, Alajõele, Remnikule ja Vasknarva.
Konteinerisse ei või panna ohtlikke jäätmeid, elektroonikat, paberit ja pappi, biolagunevat aia- ja haljastusjäätmeid, metalli ning autorehve.

Алайыеское Волостное  Управление уведомляет:
13
14 мая есть возможность бесплатно  избавиться от крупногабаритного мусора. Специальные  20 м2  контейнеры будут установлены  в Уускюла, Катазе, Алайыэ, Ремнику и Васкнарве.
В контейнер нельзя ложить опасные отходы, электронику, бумагу и картон, биоотходы, металл и автомобильные покрышки.

Kahjuks seda postitust ei saa kommenteerida.