Parkimisvõimalused

Alajõe vallas on tasuta parkimine (välja arvatud eramaal olevad parklad).

Parklate asukohad:

  • Alajõe kiriku taga oleval maa-alal, külaplatsil.
  • Remniku külaplats.
  • Vasknarva kiriku kõrval olev parkla.