Valimiskomisjon

Alajõe valla valimiskomisjoni protokoll:

Valimiskomisjoni 01.12.2015 istungi PROTOKOLL  nr 17

*Otsus nr 14 (Alajõe Vallavolikogu liikme volituste taastamine)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Alajõe valla valimiskomisjoni protokoll:

Valimiskomisjoni 08.09.2015 istungi PROTOKOLL nr 16

*Alajõe Vallavolikogu liikme avalduse läbivaatamine.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Alajõe valla valimiskomisjoni protokoll ja otsus:

Valimiskomisjoni 31.08.2015 istungi PROTOKOLL nr 15

*Otsus nr 13 (Alajõe Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Alajõe valla valimiskomisjoni protokoll ja otsus:

Valimiskomisjoni 05.05.2015 istungi PROTOKOLL

*Otsus nr 12 (Alajõe Vallavolikogu liikme volituste taastamine)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Valimiskomisjoni 28.05.2014 istungi protokoll nr 11  

*otsus nr 11 (Alajõe Vallavolikogu asendusliikme määramine)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Alajõe valla valimiskomisjoni protokollid ja otsused.

 Valimiskomisjon 19.08.2013  istungi protokoll nr 1

*otsus nr 1 ( aseesimehe valimine)
* otsus nr 2 (tööaja määramine)

Valimiskomisjon 23.08.2013 istungi protokoll nr 2

*otsus nr 3 ( valimisliidu registreerimine)

Valimiskomisjon 27.08.2013 istungi protokoll nr 3

*otsus nr 4 (valimisliidu registreerimine)

Valimiskomisjon 10.09.2013 istungi protokoll nr 4

*otsus nr 5(valimisliidu registreerimine)

Valimiskomisjon 12.09.2013 istungi protokoll nr 5

* otsus nr 6 (kandidaatide registreerimine, valimisringkonna koondnimekiri)

Valimiskomisjon .2013 istungi protokoll nr 6

Valimiskomisjon 11.11.2013 protokoll nr 7

               * otsus nr 7 (Asendusliikme määramine valimiskomisjoni liikmeks)

Valimiskomisjon 19.12.2013 istungi protokoll nr 8

* otsus nr 8 (Alajõe Vallavolikogu valitsud liikmete registreerimine)
*otsus nr 9 (Alajõe Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine)
*otsus nr 10( Alajõe Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *