VALLAVOLIKOGU ISTUNG

Alajõe Vallavolikogu istungi toimub 23.02.2017 kell 9.00 Alajõe vallamajas Valla 8, Alajõe küla.

Päevakord:

1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Riigi Infosüsteemi Ameti kasuks (Piiri m/ü Alajõe külas).
2. Volituse andmine vallavanema asendajale maa tasuta üleandmise kohta notariaalse lepingu sõlmimiseks.
3. Alajõe valla 2017 a. eelarve teine lugemine ja vastu võtmine.
4. Muud küsimused.

Kahjuks seda postitust ei saa kommenteerida.