ÜLDINFO

01. juulil 2017. a jõustus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 95 «Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine» muutmine». Määruse alusel moodustus 24. oktoobril 2017. a Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Alutaguse vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.

www.alutagusevald.ee