Elanikud (rahvastik)

 01.01.2016 seisuga elab Alajõe vallas  kokku 610 inimest.
*
meessoost elanike 362
*
naissoost elanike 248

Peipsi järve läänekaldal elavad põliselt eestlased, venevanausulised ja vene õigeusklikud.  Enamik elanikest on venelased.