Elanikud (rahvastik)

 01.01.2016 seisuga elab Alajõe vallas  kokku 610 inimest.
*
meessoost elanike 362
*
naissoost elanike 248

Peipsi järve läänekaldal elavad põliselt eestalsed, venevanausulised ja vene õigeusklikud. Alajõe vald on monorahvuseline. Enamik elanikest on venelased.